Grafický manuál, známý také jako „brand book“ nebo „design guidelines,“ je dokument, který definuje vizuální a stylistické prvky značky nebo organizace. Tento manuál slouží jako referenční příručka pro designéry, marketéry a další osoby zapojené do tvorby a implementace vizuálních materiálů značky. Zde je podrobný přehled, k čemu grafický manuál slouží a proč by jej měli všichni mít:

Obrázek zobrazuje stolní počítač s monitorem a stolem, na němý jsou květiny, sluchátka a kniha s klávesnicí. Na monitoru se zobrazuje logo redakčního systému WordPress

Tento jednotný vizuální styl se projevuje ve všech komunikačních materiálech a produktech. To zahrnuje logo, barvy, typografii, ilustrace a další grafické prvky.

K čemu slouží grafický manuál?

Ve zkratce by se dalo říct, že grafický manuál určuje vizuální styl značky. Je to ale trochu komplikovanější..

 • Jednotnost značky: Grafický manuál zajišťuje, že všechny vizuální prvky značky jsou konzistentní napříč všemi médii a platformami. Jednotnost pomáhá budovat silnou a rozpoznatelnou značku.
 • Pravidla pro používání loga: Definuje správné a nesprávné způsoby použití loga, včetně velikosti, barev, ochranného prostoru a různých verzí (např. barevná, černobílá).
 • Barevná paleta: Stanovuje specifické barvy, které mohou být použity ve vizuální komunikaci značky. To zahrnuje hlavní a doplňkové barvy s přesnými hodnotami (např. CMYK, RGB, HEX).
 • Typografie: Určuje, které fonty jsou použitelné a jakým způsobem (např. nadpisy, tělo textu, zvýraznění). Typografie přispívá k celkové estetice a čitelnosti materiálů.
 • Obrazové prvky: Stanovuje styl fotografií, ilustrací a dalších grafických prvků. To může zahrnovat pravidla pro používání konkrétních typů obrazů nebo stylu ilustrací.
 • Tón komunikace: V některých případech grafický manuál zahrnuje také pokyny pro tón a styl psané komunikace, což zajišťuje konzistenci nejen ve vizuálech, ale i v textech.

Kdo vytváří grafický manuál?

Grafický manuál obvykle vytváří tým odborníků, kteří se specializují na branding a grafický design. Tento tým může zahrnovat několik různých profesionálů, v závislosti na rozsahu a potřebách dané organizace. Zde jsou hlavní role a osoby, které se na tvorbě grafického manuálu podílejí:

Grafický designér

 • Hlavní odpovědnost: Vytváření vizuálních prvků, jako jsou logo, typografie, barevné schéma a další grafické komponenty.
 • Úloha: Grafický designér navrhuje vizuální styl značky a zajišťuje, že všechny prvky jsou konzistentní a esteticky vyvážen

Marketingový specialista

 • Hlavní odpovědnost: Zajištění, že grafický manuál odpovídá marketingovým strategiím.
 • Úloha: Marketingový specialista zajišťuje, že vizuální identita podporuje celkové marketingové cíle a je v souladu s potřebami cílové skupiny.

Klient/vlastník značky

 • Hlavní odpovědnost: Poskytování vstupů a schvalování návrhů.
 • Úloha: Klient nebo vlastník značky poskytuje zpětnou vazbu a schvaluje klíčové prvky grafického manuálu, aby zajistil, že konečný výsledek odpovídá jeho vizi a požadavkům.

Brand specialista

 • Hlavní odpovědnost: Definování a rozvoj identity značky.
 • Úloha: Brand specialista pomáhá určit, jak by měla být značka vnímána na trhu, a spolupracuje s grafickými designéry na zajištění toho, že vizuální prvky odpovídají strategii značky.

Tip na čtení: Jste na začátku svého on-line projektu a potřebujete poradit, jak naplánovat web, který pro vás bude pomocníkem, ne přítěží? Přečtěte si příspěvek s názvem Tvorba webu – ještě než začnete.

Co by měl grafický manuál obsahovat?

Grafický manuál by měl být komplexní dokument, který poskytuje podrobné pokyny a standardy pro používání vizuální identity značky. Zde je přehled klíčových prvků, které by měl grafický manuál obsahovat:

Úvod a přehled značky

 • Úvodní slovo: Krátké úvodní slovo od tvůrců manuálu nebo vlastníka značky.
 • Mise a vize značky: Stručný popis mise, vize a hodnot značky
 • Pozice značky: Definice pozice značky na trhu a její jedinečné hodnoty.

Logo

 • Primární logo: Hlavní verze loga značky.
 • Varianty loga: Alternativní verze loga, včetně černobílé, inverzní a horizontální/vertikální varianty.
 • Použití loga: Pravidla pro správné a nesprávné použití loga, včetně minimální velikosti, ochranného prostoru a umístění.
 • Zakázané úpravy: Příklady nevhodného použití a úprav loga.

Barevná paleta

 • Primární barvy: Hlavní barvy značky s přesnými hodnotami (CMYK, RGB, HEX).
 • Doplňkové barvy: Sekundární a terciární barvy pro další vizuální prvky.
 • Příklady použití: Ukázky, jak by měly být barvy používány v různých kontextech.

Typografie

 • Primární fonty: Hlavní fonty používané ve vizuální identitě, včetně specifikací pro nadpisy, podnadpisy a tělo textu.
 • Doplňkové fonty: Alternativní fonty pro speciální použití.
 • Typografické hierarchie: Pravidla pro použití různých velikostí a stylů písma.

Obrazové prvky

 • Styl fotografií: Pokyny pro styl a typ fotografií, které by měly být používány.
 • Ilustrace a ikony: Styl a pravidla pro použití ilustrací a ikon.
 • Příklady: Ukázky správného použití obrazových prvků.

Grafické prvky a layouty

 • Grafické prvky: Pravidla pro použití grafických prvků, jako jsou vzory, tvary a rámečky.
 • Layouty: Šablony a příklady layoutů pro různé typy médií (např. tiskové materiály, webové stránky, sociální média).

Použití na různých médiích

 • Tiskové materiály: Pravidla a příklady pro použití vizuální identity v tiskovinách (vizitky, brožury, letáky).
 • Digitální média: Pokyny pro použití na webových stránkách, v e-mailech, na sociálních sítích a v digitální reklamě.
 • Merchandising: Pravidla pro použití vizuální identity na reklamních předmětech a obalových materiálech.

Tón a styl komunikace

 • Tón hlasu: Definice tónu a stylu psané komunikace značky.
 • Příklady textů: Ukázky, jak by měly být texty formulovány v různých kontextech (např. reklamní slogany, popisy produktů).

Pravidla pro partnery a licencování

 • Licenční podmínky: Pravidla pro použití vizuální identity partnery a třetími stranami.
 • Kontakty: Kontaktní informace pro získání schválení nebo konzultace ohledně používání grafického manuálu.

Příklady z praxe

Coca-Cola

Město Uherské Hradiště

miroslavbartik.cz - Tvořím výdělečné a udržitelné WordPress weby - Co je to grafický manuál a k čemu slouží?
Grafický manuál k nahlédnutí

Závěrem pár slov

Grafický manuál je klíčovým nástrojem pro udržení konzistence značky a zajištění, že všechny vizuální a textové prvky odpovídají stanoveným standardům. Je důležité, aby byl manuál jasný, přehledný a snadno použitelný pro všechny, kdo s ním budou pracovat.

Pokud vám příspěvek pomohl, budu rád, když se přihlásíte k newsletteru (abyste nepropásli další návod), nebo se spojme na sociálních sítích – LinkedInu nebo Facebooku. A pokud máte klienty, přátele či kolegy, kteří převod obrázků řeší, budu rád za sdílení příspěvku jejich směrem.