Slovník pojmů

Při tvorbě nebo servisu WordPress webů se často potkávám s termíny, kterým mí klienti nerozumí. Je jich hodně, častokrát v angličtině nebo v nesrozumitelných zkratkách. Z toho důvodu vznikl tento slovník pojmů.

A

Akismet

Akismet je anti-spam plugin. Víc o tomto pluginu si můžete přečíst v příspěvku na blogu: Co je to Akismet a k čemu slouží?

A/B testování

A/B testování je účinná metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje. Název pochází z toho, že jednu variantu zobrazujeme jedné části uživatelů (skupině A) a druhou variantu zbytku (skupině B). probíhá to ve stejném čase, aby se zamezilo vlivu sezonnosti.

B

Bot

Bot je software, který za uživatele v zařízení automaticky vykonává opakovanou činnost. Boti mohou v on-line prostředí pomáhat i škodit.

Backend

Jako backend se označuje část webové aplikace, která slouží k administraci webu a ke zpracování dat. V případě redakčního systému tedy backend umožňuje vkládání a úpravy obsahu, zakládání účtů dalších administrátorů nebo manipulace se strukturou celého webu.

C

CMS

Zkratka CMS znamená „Content Management System“, což v překladu znamená „systém pro správu obsahu“. Jedná se o softwarovou aplikaci, která se používá k vytváření a správě digitálního obsahu. Sem patří také WordPress.

Core Web Vitals

Core Web Vitals jsou důležité metriky pro hodnocení webů, které internetový vyhledávač Google představil v roce 2020. Používá je především k hodnocení rychlosti webu, ale také plynulosti načítání stránek.

D

Doména

Doména je v podstatě adresa, která vám umožňuje najít webovou stránku na internetu. Můžete si to představit jako adresu domu v reálném světě. Každý dům má unikátní adresu, aby bylo možné ho najít. Stejně tak každá webová stránka má unikátní doménu, aby ji uživatelé mohli snadno nalézt pomocí internetového prohlížeče.

Databáze

Databáze (z anglického data base, základna pro data) je propracovaný softwarový systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Na internetu se databáze používají při programování webových aplikací.

E

E-book

E-book, nebo také elektronická kniha, je digitální verze knihy. Místo toho, abyste měli fyzickou knihu v ruce, si můžete e-book přečíst na elektronickém zařízení, jako je čtečka e-knih, počítač, tablet, nebo mobilní telefon.

E-shop

E-shop, neboli internetový obchod, je webová aplikace sloužící primárně k prodeji zboží. V nejjednodušší podobě jde o katalog produktů tříděný do kategorií a doplněný nakupním procesem. Ten umožňuje přidávání produktů do nákupního košíku a následné vytvoření objednávky.

F

Firewall

Firewall v podstatě funguje jako ochranná zeď pro vaši počítačovou síť. Stejně jako fyzická zeď chrání budovu před hrozbami, firewall chrání vaši síť nebo web před nežádoucími návštěvníky a škodlivým síťovým provozem. Podrobnosti: 8G Firewall: Příležitost, jak jednoduše a účinně zabezpečit WordPress web

Frontend

Pojem frontend pochází z oblasti programování webových aplikací, kde slouží k označení části webu viditelné běžným návštěvníkům. Např. u internetového obchodu slouží jako frontend katalog zboží, nákupní košík a objednávkový formulář.

G

Grafický manuál

Grafický manuál je dokument, který obsahuje pravidla a pokyny pro vizuální prezentaci značky nebo organizace. Podrobnosti: Co je to grafický manuál a k čemu slouží?

Google Analytics 4

Google Analytics je pokročilý měřící nástroj poskytující statistiky přístupů na web a další pokročilé funkce, který původně vytvořila firma Urchin. Tu v roce 2005 koupil vyhledávač Google, nástroj značně vylepšil a nabídl jej majitelům webů a marketérům zdarma.

H

.htaccess

.htaccess je systémový soubor Apache serveru, který vám může pomoci se správou vašeho WordPress webu. Podrobnosti: WordPress .htaccess: systémový soubor s širokou škalou použití

Hosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu se dají webové stránky umístit na internet, bez potřeby vlastního serveru.

I

IndexNow

IndexNow je otevřený protokol, který informuje vyhledávače, že URL a její obsah byly přidány, aktualizovány nebo odstraněny, což umožňuje vyhledávačům rychle tuto změnu odrážet ve svých výsledcích vyhledávání​

Informační architektura

Informační architektura je obor zabývající se tříděním informací, jejich uspořádáním a vhodným pojmenováním. Úkolem informační architektury je usnadnit zpětné vyhledávání relevantních informací jejich vhodnou organizací, navigací a reprezentací. Proto také nachází informační architektura využití na všech místech, kde se pracuje s větším množstvím informací.

J

JavaScript

JavaScript je vysokoúrovňový, interpretovaný programovací jazyk, který se nejčastěji používá ve webovém vývoji. Původně byl navržen pro dynamické manipulace s HTML a CSS na klientské straně, aby webové stránky byly interaktivní a atraktivní pro uživatele. Nyní je jeho použití mnohem širší.

JSON

JSON je zkratka z anglického JavaScript Object Notation a označuje se tak oblíbený formát pro výměnu dat mezi aplikacemi. Přestože byl JSON odvozen od jazyka JavaScript, není na něm nijak závislý a lze ho používat i v jiných programovacích jazycích. Většina moderních jazyků dokonce JSON podporuje natolik, že programátorům poskytují nástroje, se kterými se s tímto formátem snadno pracuje.

K

Klíčové slovo (SEO)

Klíčové slovo v kontextu SEO (Search Engine Optimization, česky optimalizace nalezitelnosti obsahu) je termín nebo fráze, která je použita ve webovém obsahu a která pomáhá definovat, co je na dané stránce. Tato slova a fráze jsou důležitá, protože pomáhají vyhledávačům, jako je Google, Bing nebo Seznam, rozumět obsahu stránky

Komentářový spam

Jako komentářový spam se označuje vytváření komentářů, které nemají pro čtenáře žádnou hodnotu společně s umisťováním reklamních odkazů do těchto komentářů. Obvykle na blozích v diskuzích nebo v návštěvních knihách. Většinu komentářového spamu dnes již vytvářejí roboti, nepíše je spammer manuálně. (viz. písmeno A – Akismet)

L

Lazy loading

Lazy loading je programovací technika, která se používá k optimalizaci výkonu a efektivity aplikací, zejména na webových stránkách a v mobilních aplikacích. Tato technika spočívá v tom, že se určité obsahy (například obrázky, skripty nebo texty) načítají do aplikace nebo na webovou stránku pouze tehdy, když je uživatelé zobrazují na svém zařízení.

Lead magnet

Pojem lead magnet pochází z oblasti lead generation marketingu a e-mail marketingu. Lead magnet je hodnota, kterou potenciálnímu zákazníkovi poskytujeme výměnou za jeho kontakt (lead). Spousta návštěvníků našeho webu ještě není zralá k objednávce. Avšak nabídneme-li jim vhodný lead magnet, zachytíme je a můžeme s nimi dále pracovat například posíláním automatizovaných e-mailů.

M

Meta tagy (SEO)

Meta tagy jsou základním prvkem optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o značky vložené do hlavičky HTML dokumentu, které poskytují vyhledávačům a jiným aplikacím důležité informace o webové stránce. Meta tagy nejsou viditelné pro uživatele prohlížeče, ale jsou důležité pro vyhledávače při indexaci a hodnocení stránek.

Moodboard

Moodboard (někdy také mood board) je vizualizace toho, jak bude budoucí grafický návrh vypadat. A hlavně, jak bude působit na uživatele. Obvykle jde o koláž z obrázků, fontů, barev a dalších prvků stránky, ze které je jasně patrný styl budoucího webu. A také emoce, které bude nový web v návštěvnících vyvolávat.

N

Newsletter

Newsletter je pravidelná publikace, obvykle rozesílaná elektronicky prostřednictvím e-mailu, která informuje o novinkách, událostech nebo zajímavostech z určitého oboru nebo od konkrétní organizace, firmy či jednotlivce. Cílem newsletteru je udržet komunikaci s předplatiteli, zákazníky nebo zájemci a informovat je o důležitých aktualitách, produktech, službách nebo tématech.

NPS

Net Promoter Score je významná a marketéry často používaná metrika z oblasti uživatelské zkušenosti. Používá se k měření loajality zákazníků, sledování zákaznického sentimentu, reputace značky a tím i ke zlepšování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

O

Off-page SEO

Off-page SEO (Search Engine Optimization) je soubor optimalizačních technik, které se zaměřují na zvyšování popularity a důvěryhodnosti webové stránky prostřednictvím faktorů, které se nacházejí mimo samotnou stránku. Cílem je zlepšit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání, jako je Google.

P

Přístupný web

Pojem „přístupný web“ odkazuje na zásady a praxi navrhování webových stránek tak, aby byly použitelné pro co nejširší spektrum uživatelů, včetně těch, kteří mají různé formy postižení nebo omezení. Cílem přístupného webu je zajistit, aby digitální obsah a funkce byly dostupné a použitelné pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich fyzické, senzorické nebo kognitivní schopnosti.

R

Responzivní web

Responzivní webdesign je přístup k návrhu webových stránek, který se zaměřuje na optimální zobrazení a interakci na různých zařízeních s různými velikostmi obrazovek a orientacemi. Cílem je zajistit, aby se web správně a pohodlně zobrazoval na široké škále zařízení, od stolních počítačů až po mobilní telefony a tablety.

S

SMTP

SMTP, což znamená „Simple Mail Transfer Protocol,“ je komunikační protokol používaný pro přenos elektronické pošty (emailů) mezi různými poštovními servery na internetu. SMTP je jedním ze základních protokolů, které umožňují fungování emailového systému a slouží k doručení emailů z odesílatele na příjemce.

T

Typografie

Typografie je umění a věda, která se zabývá vytvářením a uspořádáním textu na tištěných nebo digitálních médiích, aby byl čitelný, esteticky příjemný a efektivní. Zahrnuje různé aspekty spojené s písmem, jeho velikostí, stylizací, mezery mezi písmeny a řádky, a také rozložením textu na stránce nebo obrazovce.

U

UX – user experience

Uživatelská zkušenost, často zkracovaná jako UX, je termín, který se používá v oblasti designu a vývoje produktů, zejména v digitálním prostředí, a popisuje způsob, jakým uživatelé interagují a vnímají produkt, službu nebo systém. UX se zaměřuje na to, jak se uživatel cítí a jaký má dojem z používání konkrétního produktu a jak produkt splňuje jejich potřeby a očekávání.

V

Validátor

Validátor je nástroj nebo program, který slouží k ověření a zkontrolování, zda webová stránka nebo kód na ní obsažený splňuje určité stanovené normy, specifikace nebo pravidla. Validátory jsou často používány pro kontrolu správnosti a dodržení standardů webových technologií, jako jsou HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), XML (eXtensible Markup Language) a dalších.

W

Wireframe

Wireframe je základní, často nízké rozlišení vizuální reprezentace webové stránky, mobilní aplikace nebo jiného grafického uživatelského rozhraní. Je to jednoduchý nákres nebo diagram, který obsahuje základní prvky a strukturu designu, ale neobsahuje detaily týkající se barev, textů nebo grafických prvků.

X

XML

XML, což znamená „eXtensible Markup Language“ (rozšiřitelný značkovací jazyk), je textový formát používaný k reprezentaci strukturovaných dat. XML je navržen tak, aby byl snadno čitelný pro lidi i stroje. Používá značky a hierarchickou strukturu pro organizaci dat. XML se často používá pro přenos dat mezi aplikacemi a systémy, zejména v situacích, kdy je důležitá zachování struktury dat. Typickými příklady použití XML jsou konfigurační soubory, webové služby, datové výměny a zálohování dat.

Z

Zkracovač URL

Zkracovač URL je internetová služba, která umožňuje vytvořit si krátký odkaz na doméně zkracovače, který pak přesměruje jinam, na cílovou adresu. Zkracovače URL se nejčastěji používají z těchto důvodů: odkaz je příliš dlouhý a špatně se třeba zalamuje v e-mailech. odkaz obsahuje kampaňové parametry.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?